BLOG

Samenwerken in bouwteams, het einde van de meer- en minderwerkdiscussie!?

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor bouwteams, in plaats van de traditionele manier van aanbesteden met een bestek. Onze ervaringen hiermee zijn zeer goed. Wij hebben bij Maasbouw inmiddels ruim 15 jaar ervaring met het werken in bouwteams. Niet alleen verlopen bouwprojecten met bouwteams prettiger en sneller, we hebben ook veel meer controle over de kwaliteit en de kosten. Ik wil zelfs stellen dat bouwteams een einde maken aan de meer- en minderwerkdiscussie, die regelmatig de oorzaak is van conflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

 

De kracht van het werken in een bouwteam zit in de vroege betrokkenheid van de uitvoerende partijen. Bij een traditionele aanbesteding leggen opdrachtgevers in een bestek en tekeningen precies vast wat er moet gebeuren en wordt de uitvoerende partijen gevraagd hier exact op te calculeren en het ook zo uit te voeren. Bij een bouwteam betrekt de opdrachtgever alle uitvoerende partijen al in de ontwerpfase bij het project.

 

Hogere kwaliteit, lagere kosten

De voordelen hiervan zijn groot. Doordat de verschillende expertises al in de ontwerpfase meedenken, kunnen eventuele benodigde wijzigingen, die anders pas in de uitvoering ontdekt zouden worden, al in de ontwerpfase worden meegenomen. Er ontstaat een veel beter doordacht plan, een goede afstemming (zowel in de planning als in hoe bouwonderdelen in elkaar passen) en een optimale manier om het project uit te voeren.

 

Doordat ontwerp en uitvoering in elkaar overlopen bespaar je daarnaast tijd en geld. En doordat alle partijen in het bouwteam medeverantwoordelijk zijn voor het budget, heb je veel meer controle over dat budget.

 

Toerekenen naar een budget?

Gebruikelijk bij bouwteams is dat de opdrachtgever het bouwteam een budget meegeeft, waarbinnen de opdracht gerealiseerd moet worden. De reactie hierop is nog wel eens dat de uitvoerende partijen ‘dan dus naar dat budget toe gaan rekenen’. Mijn ervaring is dat het juist andersom is. Soms is het budget van de opdrachtgever niet toereikend, waardoor er in de vorm van alternatieven toch een oplossing gevonden wordt voor het budgetprobleem, mét behoud van het ontwerp en de kwaliteit.

 

Samen naar het beste resultaat

Wij krijgen er als uitvoerende partij energie van dat wij onze expertise maximaal kunnen aanwenden. Dat we op voorhand zijn geselecteerd op onze expertise. Op de kennis en kunde die onze mensen in huis hebben.

 

We denken dus ook actief mee in de kosten. Hoe het binnen dat budget op de aller- allerbeste manier kan. En als blijkt dat we een heel goed resultaat kunnen realiseren met minder geld, dan doen we dat natuurlijk. Onze ervaring is namelijk dat als je samen, met al die expertises, vanaf het ontwerp naar een project kijkt, het altijd slimmer, beter en sneller kan.

 

Ons is die medeverantwoordelijkheid ook gegeven en dan willen we gezamenlijk tot het beste resultaat komen voor de opdrachtgever. Dat voelen wij niet alleen zo, ook de uitvoerende partijen waar wij mee werken in de bouwteams voelen dat zo.

 

Heldere afspraken, goede communicatie

Waar het dan nog wel eens misgaat, en hier kom ik op het punt dat ik wil maken, is de communicatie. Bij grote projecten is het namelijk vaak zo dat er nog open eindjes zijn. Of dat er extra wensen ontstaan bij de opdrachtgever. Goede communicatie over de consequenties is dan cruciaal.

 

Dus als er open eindjes zijn, die continu bespreken, er budget voor reserveren en inzicht houden en geven in de kosten hiervan. En als er extra wensen ontstaan, direct inzichtelijk maken welke consequenties dat heeft voor de planning en het budget.

 

Waar kan het misgaan?

Uit ervaring weten wij dat dit mis kan gaan als bijvoorbeeld het bouwteam vanaf de start niet compleet is of de samenstelling gaandeweg verandert. Of als de afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is niet helder genoeg zijn. Als die zaken allemaal wel goed zijn geregeld krijg je geen meer- en minderwerkdiscussie.

 

Openheid en vertrouwen

Wij leveren in juli een project op in een ziekenhuis. De oorspronkelijke planning kwam in gevaar doordat bij de opdrachtgever vertraging optrad in het beslissingstraject. Heel open hebben we dat besproken in het bouwteam. Wij hebben gebrainstormd met onder meer de leveranciers en gezocht naar alternatieve bouwmaterialen die minder levertijd hadden, zodat we de opleverdatum nog zouden kunnen halen. Samen vonden we een oplossing die dat mogelijk maakte.

 

Vertrouwen is hier de basis. En het uitgangspunt dat we samen streven naar het beste resultaat. Dan ontstaat een collegiale samenwerking waarmee we slimmer en beter kunnen bouwen en daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

 

Gewoon mooie dingen maken

En laten we eerlijk zijn: dat is toch ook hoe we het allemaal willen? En hoe het hoort? Door de jaren heen is zoveel wantrouwen ontstaan. Laten we dat alsjeblieft overboord gooien en elkaar weer benaderen als de mensen die we allemaal zijn. En samen die mooie projecten realiseren. Dat is ook een verantwoordelijkheid die we hebben naar de samenleving, vind ik.